دستورالعمل به روز رسانی
 

دستورالعمل به روز رسانی پورتال

هدف:

  • ارائه یک روال ساده و شفاف درخصوص ایجاد تغییرات در اطلاعاتی که از طریق پورتال در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد.

مسئولیت ها:

  • مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده گروه فناوری اطلاعات و کلیه واحدهائی است که مسئولیت بروز رسانی بخش هائی از پورتال را دارند.

زمان اجرا:

  • این فرآیند هر زمانی که یک واحد درخواست ایجاد فرم یا به روزرسانی فرم های موجود و یا مطلبی را جهت اطلاع رسانی عموم داشته باشد اجرا می گردد و یا سامانه ای طراحی گردد و نیاز باشد برای استفاده ارباب رجوع در سایت گنجانده شود.
  • لازم بذکر است بارگذاری خبر بر عهده اداره روابط عمومی و با هماهنگی گروه فناوری اطلاعات صورت می گیرد.

خروجی فرآیند:

  • خروجی این فرآیند یک پورتال دقیق و به روز خواهد بود.

شرح روش:

  1. درخواست ایجاد فرم از طریق ارائه نمونه ای از فرم و معرفی یک نماینده به گروه فناوری اطلاعات ارسال می گردد.
  2. طی جلسه ای درخواست تحلیل می گردد و جزئیات و فیلدهای مورد نیاز توسط گروه فناوری اطلاعات مشخص می شود.
  3. ایجاد فرم توسط کارشناس فناوری اطلاعات
  4. بارگذاری فرم بر روی پورتال پس از تائید نماینده واحد مربوطه

فرآیند به روز رسانی محتوای وب سایت:

^