پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی
این خدمت مخصوص همکاران ذیحسابی بوده و ذیحساب دستگاه های اجرایی می توانند با مراجعه به آدرس 192.168.23.97 در بستر شبکه دولت و یا آدرس 10.140.1.97از طریق MPLS از این سامانه استفاده نمایند.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^