سوال و جواب همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)


    در پایان جلسه همایش استانداردهای بخش عمومی و حسابداری تعهدی، سوالاتی توسط ذیحسابان ، مدیران مالی و کارشناسان مطرح گردید که سوالات مطرح شده به همراه پاسخ ارایه شده توسط مدیر کل و معاون محترم اداره هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در سایت اداره کل جهت استفاده سایر همکاران ارایه می‌گردد.

این همایش در مورخه 23/3/94 با حضور مدیر کل و معاون محترم اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری و  250 نفر از رؤسا، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان در محل سالن کنفرانس دانشگاه تبریز، با همکاری مشترک دانشگاههای علوم پزشکی، تبریز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار و هدف آن تبیین و تشریح دستورالعمل نظام حسابداری تعهدی و استانداردهای بخش عمومی بود.دریافت سوال و جواب های همایش حسابداری بخش عمومی 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^