سناما
این خدمت مخصوص ذیحسابها بوده و ذیحسابها می توانند با مراجعه به آدرس http://sanama.daraee.com در بستر شبکه دولت و یا از طریق MPLS استفاده نمایند.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^