33-گزارش اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی در سال 1396
32-گزارش اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی در سال 1395
31-گزارش اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی در سال 1394
30-نماگرهای سیستم بانکی استان آذربایجان شرقی1394-1387
عملکرد اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی (اقتصاد مقاومتی) - مطرح شده در جمع اصحاب رسانه 95/10/26
27- بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور با محوریت استان آذربایجان شرقی در سال 1394
26- گزارش تحلیلی محیط کسب و کار آذربایجان شرقی
25- گزارش اقتصادی استان آذربایجان شرقی در سال 1393
24- گزارش اقتصادی استان آذربایجان شرقی در سال 1392
23- نماگرهای سیستم بانکی استان آذربایجان‌شرقی 1392-1385
22- آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقه شمالغرب تا سال 1392
21- گزارش اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی در سال 1391
20- گزارش اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی در سال 1390
19- قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تفکیک تکالیف مقرر وزارت خانه ها
18- نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
17- شاخص‌های اقتصادی منطقه شمالغرب کشور در سال 1390
16- بررسی تطبیقی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور با محوریت استان
15- بررسی تحلیلی شاخص‌های اقتصادی برنامه چهارم توسعه اقتصادی
14- رتبه‌بندی عملکرد سیستم بانکی استان
13- شاخص‌های اقتصادی منطقه شمال‌غرب کشور
12- برررسی تطبیقی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور با محوریت استان
11- وضعیت تطبیقی شاخص‌های کشوری با محوریت استان آذربایجان‌شرقی
10- رتبه‌بندی عملکرد سیستم بانکی و صنعت بیمه استان
9- بررسی تطبیقی حساب‌های منطقه‌ای با محوریت استان آذربایجان‌شرقی
8- بررسی تطبیقی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص‌های نیروی کار کشور با محوریت استان آذربایجان شرقی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^