سازمانهای دولتی استان
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان هدفمندسازی یارانه ها
سازمان خصوصی سازی
گمرکات استان آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي
سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي
شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
اداره كل پست استان آذربايجان شرقي
اداره كل راه وترابري استان آذربايجان شرقي
شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي
بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان آذربايجان شرقي
اداره كل اوقاف وامور خيريه استان آذربايجان شرقي
اتاق تعاون استان آذربايجان شرقي
سازمان مسكن وشهرسازي استان آذربايجان شرقي
بنياد شهيد وامور ايثارگران استان آذربايجان شرقي
كميته امداد امام خميني (ره) آذربايجان شرقي
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان استان آذربايجان شرقي
شركت گاز استان آذربايجان شرقي
سازمان حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي
موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي آذربايجان شرقي
اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي
اداره كل ثبت اسناد واملاك آذربايجان شرقي
سازمان پزشكي قانوني استان آذربايجان شرقي
اداره كل بازرسي استان آذربايجان شرقي
استانداري استان آذربايجان شرقي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^