مدير كل اداره كل امور مالياتي

نام

غلامرضا 

نام خانوادگی

شریفی

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی(جانباز)

شماره تلفن

تلفن: ۳۵۲۹۴۲۸۱                                        دورنگار:

آدرس ایمیل

آدرس وب سایت

www.eata.ir

سوابق اجرایی

- کمک ممیز مالیاتی
ممیز مالیاتی
سر ممیز مالیاتی
نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی در استان آذربایجان غربی
با حفظ سمت نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم
نماینده بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
مؤسس و مدرس مرکز جامع علمی کاربردی مالیاتی استان آذربایجان غربی
مدرس دانشگاههای آزاد و جامع علمی کاربردی
ممیز کل مالیاتی
معاون مالیاتی استان آذربایجان غربی 
مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان
مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^