معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی

نام

علی رضا

نام خانوادگی

علیپور

سوابق تحصیلی

 کارشناسی: اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کارشناسی ارشد: اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

شماره تلفن

تلفن: 35261322 - 35294329

آدرس ایمیل

alipour@mefa.gov.ir

آدرس وب سایت

www.as.mefa.ir

سوابق اجرایی

 - کمک ممیز مالیاتی
 - کارشناس اقتصاد
 - کارشناس مسئول اقتصاد
 - رئیس گروه اقتصاد
 - رئیس گروه سرمایه گذاری

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^