نام زیرپورتال : آذربایجان شرقی
اطلاعیه ها

1395/5/25 دوشنبه

اطلاعیه وزارت اموراقتصادی و دارایی در خصوص انتشار اوراق تسویه خزانه

بر اساس اطلاعیه شماره (1) وزارت اموراقتصادی ودارایی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه می‌باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه مطابق نمونه شماره (1)  و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن مطابق نمونه‌های شماره (2) و شماره (3)، بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی 1114943661) ارسال نمایند.
اطلاعیه مذکور به همراه فرم‌ها و سایر موارد مورد نیاز از پورتال اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir   قابل دریافت است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^