نام زیرپورتال : آذربایجان شرقی

1397/4/14 پنجشنبه

برگزاری کارگاه آموزشی ذیحسابان دستگاههای اجرایی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، کارگاه آموزشی ذیحسابان دستگاه های اجرائی استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، ذیحسابان دستگاه های اجرائی استان و معاونین ذیحساب و همچنین روسا و کارشناسان ادارات تابعه معاونت نظارت مالی اداره کل متبوع راس ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 11/4/97 در محل سالن کنفرانس این اداره کل در تبریز تشکیل گردید.

     به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، کارگاه آموزشی ذیحسابان دستگاه های اجرائی استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، ذیحسابان دستگاه های اجرائی استان و معاونین ذیحساب و همچنین روسا و کارشناسان ادارات تابعه معاونت نظارت مالی اداره کل متبوع راس ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 97/4/11 در محل سالن کنفرانس این اداره کل در تبریز تشکیل گردید.

    در ابتدای جلسه آقای ناصر لایحی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، ضمن خیرمقدم گویی به حضار، رئوس مطالب مورد بحث را تبیین نمود. در ادامه جلسه آخرین بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص نحوه ارسال اطلاعات بدهیها و مطالبات دستگاه های اجرایی (بخشنامه مورخه 22/2/97) و همچنین آخرین بخشنامه معاونت مزبور درخصوص نحوه اخذ تاییدیه حسابرسی سالانه برای بدهیها و مطالبات دستگاه های اجرایی (بخشنامه مورخ 25/2/97 مشترک سازمان برنامه و بودجه و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) توسط آقای حسین عظیمی کارشناس مسئول امور بدهیها و مطالبات معاونت نظارت مالی  اداره کل تشریح و ابهامات همکاران ذیحساب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه آقای جلیل منصرف رئیس اداره هماهنگی و تلفیق حسابها، توضیحاتی درخصوص تغییرات بعمل آمده در نحوه ارائه گزارش و ارسال صورتحساب ماهانه و نهایی از طریق سامانه سناما ارائه و سئوالات همکاران ذیحساب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

      سپس آقای سعید پنجه رئیس اداره اموال دولتی، توضیحاتی درخوص احکام قانون بودجه سال 1397 کل کشور و ضوابط اجرایی آن درخصوص اموال منقول و غیر منقول دولتی ازجمله بند ج ماده 12 قانون بودجه و مواد 27 و 34 و 23 ضوابط اجرایی بودجه ارائه نمود و ابهامات دستگاهها و ذیحسابان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^