نام زیرپورتال : آذربایجان شرقی

1396/6/12 يكشنبه

کسب رتبه برتر توسط معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در سال 1395 در بین معاونت های اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، براساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نحوه عملکرد سالانه معاونت های اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، عملکرد کلیه معاونت های اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها در سال 1395 براساس شاخص های مرتبط با گزارش اقتصادی سالانه، سرمایه‌گذاری، طرح ها و پروژه های پژوهشی، تدوین و انتشار نماگرهای فصلی و نمایارهای ماهانه، مشارکت فعالانه در جلسات و کارگروه های استانی و تصمیم گیری های مربوطه، ارتقاء دانش تخصصی کارکنان، نوآوری و انجام کارهای ابتکاری با درجه محدودیت استان و تعداد نیروی انسانی شاغل مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شد

   به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، براساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نحوه عملکرد سالانه معاونت های اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، عملکرد کلیه معاونت های اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها در سال 1395 براساس شاخص های مرتبط با گزارش اقتصادی سالانه، سرمایه‌گذاری، طرح ها و پروژه های پژوهشی، تدوین و انتشار نماگرهای فصلی و نمایارهای ماهانه، مشارکت فعالانه در جلسات و کارگروه های استانی و تصمیم گیری های مربوطه، ارتقاء دانش تخصصی کارکنان، نوآوری و انجام کارهای ابتکاری با درجه محدودیت استان و تعداد نیروی انسانی شاغل مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شد، بر این اساس معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی برای دومین سال متوالی حایز رتبه برتر در بین معاونت اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها شده و مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در همین راستا نیز وزارت متبوع اظهار امیدواری کرده است که با برنامه ریزی دقیق و منسجم شاهد بهبود روز‌افزون عملکرد معاونت اقتصادی آن اداره کل و توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی باشیم.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^