انتصابات
 
مدیران
طی حکمی جناب آقای حیدرآخوندی به عنوان رئیس گروه سرمایه گذاری منصوب گردید.
1395/09/18
 
طی حکمی جناب آقای جلیل منصرف به عنوان رئیس اداره هماهنگی و تلفیق حساب ها منصوب گردید
1394/01/31
 
طی حکمی جناب آقای سعید دادمند به عنوان سرپرستی اداره خزانه منصوب گردید.
1393/12/18
ذیحسابان
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای رسول خلیلی به سمت ذیحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای مجید صدرا به سمت ذیحساب استانداری معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای علی خدادی به سمت ذیحساب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای محسن ابوالحسنی به سمت ذیحساب اداره کل ثبت احوال استان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای حسین دهقانپور به سمت ذیحساب دادگستری استان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای محمدعلی حسنی به سمت ذیحساب اداره کل بهزیستی استان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای ابوالقاسم شاهدخطیبی به سمت ذیحساب اداره کل محیط زیست استان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای محمد حسین حسین پورسهندی به سمت ذیحساب اداره کل ثبت اسناد استان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای محمد درستکار به سمت ذیحساب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق تبریز معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور سرکار خانم ناهیده هاشم زاده به سمت ذیحساب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان معرفی گردید. 1395/09/18
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای نعمت محمدی عظیم به سمت ذیحساب اداره کل هواشناسی استان معرفی گردید. 18/09/1395
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای محمدرضا رضائی دانشور به سمت ذیحساب اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان معرفی گردید. 18/09/1395
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای باقر مرجانی به سمت ذیحساب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معرفی گردید. 1394/03/25
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای نقی زهی به سمت ذیحساب اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی گردید. 1394/01/22
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای علی نصیری به سمت ذیحساب اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان معرفی گردید. 1394/01/22
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای هادی احمدی به سمت ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی گردید. 1394/01/22
 
در راستای اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جناب آقای احمد دهقانی ابریقی به سمت ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان معرفی گردید. 1394/01/22

 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^