ارتقا وحفظ کرامت مردم از اهداف اصلی طرح  تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع می باشد .دراین راستا اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان آذربایجان شرقی جهت خدمتگذاری هر چه بیشتر وبهتر به مردم با هدف حسن تفاهم واعتماد متقابل وارائه خدمات با کیفیت به مردم وشفاف سازی امور وبرای بهره مندی از نظرات وپیشنهادات وانتقادات مردم در جهت افزایش کارآیی اداره کل اقداماتی راانجام داده وبرنامه هایی رانیز برای این منظور دردست اقدام دارد .
محورهای اصلی برای طرح تکریم عبارتست از :
1 – تدوین منشور اخلاقی سازمان
2 – اطلاع رسانی ، تنویر افکار عمومی ، راهنمایی مودیان مالیاتی وارباب رجوع
3 – ایجاد واحد مشاوره مالیاتی
4 – ایجاد امکانات رفاهی مودیان وارباب رجوع
    4- الف – تدارک اتاق راهنما درمحل ورودی  اداره کل جهت راهنمایی ارباب رجوع ومراجعین
    4– ب – تهیه تابلو راهنمای طبقات اداره کل
    4 – ج – تهیه تابلوی راهنمای اتاقها ونصب در محل مناسب
    4 – چ – تهیه اتیکت اسامی همکاران وپست سازمانی آنها ونصب درسر دراتاقها
    4 – ح – ایجاد سرویس پست صوتی
    4 – ت – تجهیز تلفنخانه سازمان به سیستم " دورشوال " ، که ارتباط مستقیم با مسئول مربوطه بدون نیاز به تلفنخانه ازمزیت های اصلی این سیستم می باشد که باافزودن عدد 529 به اول شماره تلفن های داخلی این کار امکان پذیر است .
5 – نظرسنجی از ارباب رجوع
6 – بازنگری واصلاح درروشهای ارائه خدمات به ارباب رجوع
7 – ارتباط مستمر بارسانه های گروهی وارائه اطلاعات وعملکرد اداره کل
8 – تسریع در جواب دهی وپاسخ گویی به سوالات وابهامات شهروندان که از طریق صدا وسیما ومطبوعات پخش ومنتشر می شود. .
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^