خدمات الکترونیکی شناسه دار
 

واحد

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

تمرکز و تلفیق حساب ها

1- تهیه صورتحساب عملکرد بودجه‌ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن (سامانه)

نظارت مالی

2- رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل

3- حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی

4- بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه‌های اجرایی (سامانه)

5- نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی

خزانه

6- اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

7- دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی

8- دریافت و پرداخت سپرده‌ دستگاه‌های اجرایی

9- مشارکت در تخصیص اعتبارات و ابلاغ آن

10- پرداخت حقوق کارکنان دولت

11- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر)

12- پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

13- استرداد وجوه اشتباه واریزی

اموال و اوراق بهادار

14- توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

15- صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی

16- صدور سند فروش ...

17- صدور مجوز تعویض پلاک ...

18- صدور مجوز تغییر مالکیت ...

19- صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط...

20- صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و...

21- صدور مجوز شماره گذاری

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^