فرم های الکترونیکی
واحد
خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
(سامانه ها و فرم های الکترونیکی)
تمرکز و تلفیق حساب ها 1- تهیه صورتحساب عملکرد بودجه‌ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن (سامانه)
نظارت مالی 2- رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل
3- حسابرسی  نهادهای عمومی غیردولتی
4- بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه‌های اجرایی (سامانه)
خزانه 5- اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد
6- پرداخت اعتبارات اختصاصی
7- دریافت و پرداخت سپرده‌ دستگاه‌های اجرایی
8- مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن
9- پرداخت حقوق کارکنان دولت
10- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر)
11- پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
12- پرداخت حق الکشف کالا و ارز و استرداد وجوه اشتباه واریزی
اموال و اوراق بهادار 13- صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله
14- صدور انواع گواهی‌های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی
(سامانه)
  1- صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند...
2- صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت...
3- صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد...
15- صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی   1- صدور سند فروش خودروهای دولتی
2- صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی
3- صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
4- صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده...
5- صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و انتقال...
6- صدور مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی
ستاد سرمایه گذاری 16- تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار
(پنجره واحد سرمایه گذاری)
خزانه 17- تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت سنواتی فاقد(و یا ناقص) اسناد و مدارک
18- تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و ...
19- بازرسی
20- نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی
 
 
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^