پرسشهاي متداول
6 سوال و جواب مهم درباره سهام عدالت
 • 1393/9/1 شنبه
  6 سوال و جواب مهم درباره سهام عدالت
مدارك مورد نياز ومراحل انجام كار براي افتتاح حسابهاي دولتي را تشريح نماييد
 • 1391/2/18 دوشنبه
  مدارك مورد نياز ومراحل انجام كار براي افتتاح حسابهاي دولتي را تشريح نماييد
مدارك مورد نياز ومراحل انجام كار براي وصول درآمدهاي شركتهاي دولتي كدامها هستند ؟
 • 1391/2/18 دوشنبه
  مدارك مورد نياز ومراحل انجام كار براي وصول درآمدهاي شركتهاي دولتي كدامها هستند ؟
مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار در اداره تمركز وتلفيق حسابها كدامها مي باشند ؟
 • 1391/2/18 دوشنبه
  مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار در اداره تمركز وتلفيق حسابها كدامها مي باشند ؟
ثبت نام كارگران فصلي ساختماني درچه مرحله اي است ؟
 • 1391/2/18 دوشنبه
  ثبت نام كارگران فصلي ساختماني درچه مرحله اي است ؟
آيا مبلغ ارزش اسمي سهام روستائيان وكاركنان وبازنشستگان آموزش وپرورش كه مبلغ 5 ميليون ريال درج گرديده است باسهامهاي صادره بعدي كه ارزش اسمي آنها 10 ميليون ريال درج شده است تفاوتي دارد؟
آيا ثبت نام سري جديد براي گروههاي متفرقه وافراد جا مانده قبلي انجام خواهد يافت ؟
چرابراي افراديكه تاكنون فراخوان اصلاح وتكميل صادر گرديده بود فراخوان نهايي صادر نشده است ؟
زمان پرداخت سودوخريد وفروش سهام عدالت چه موقع مي باشد ؟
آیا امکان درخواست ملاقات حضوری بارئیس اداره کل ازطریق اینترنت وجود دارد ؟
مدارك مورد نياز جهت دريافت چك كدام مي باشند؟
مدارك موردنياز جهت پرداخت وجه از محل اعتبارات هزينه اي كدام موارد مي باشند ؟
 16 سوال وجواب مهم در خصوص یارانه ها
 • 1391/2/18 دوشنبه
  16 سوال وجواب مهم در خصوص یارانه ها
آيا امكان ارسال شكايت از طريق جايگاه اينترنتي دستگاه امكانپذيرمي باشد ؟
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^