نامه شماره 253/2/86 هـ مورخه 27/9/86
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^