اقدامات انجام گرفته از سوی اداره کل در خصوص اجرای طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع:
 
1.       تدارک و آماده سازی اتاق راهنما در محل ورودی اداره کل جهت راهنمایی مراجعین
2.       تهیه تابلوی راهنمای طبقات ساختمان و نصب در محل دید مراجعین
3.       تهیه تابلوی راهنمای اتاق ها و نصب آن در کلیه طبقات ساختمان
4.       تهیه منشور اخلاقی اداره کل و نصب در محل های مناسب
5.       اتیکت گذاری و نوشتن اسامی کارکنان به همراه عکس های آنان و نصب در سر دراتاق ها
6.       راه اندازی سایت اینترنتی اداره کل به نشانی
www.eafo.gov.ir
7.       تجهیز تلفنخانه اداره کل به سیستم دور شوال
8.       نصب پلاکارد جهت راهنمایی برای امر سهام عدالت
9.       نصب پلاکارد و تابلو راهنما برای راهنمایی درخواست کنندگان تسهیلات بانکی از ریاست محترم جمهوری اسلامی در سفر تیر ماه 85 ایشان به استان
10.    تعیین محل برای راهنمایی و جواب دهی به مراجعین در خصوص درخواست کنندگان تسهیلات بانکی از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ارجاع نامه های مراجعین به بانک های عامل استان
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^