مسئول استاني سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي

نام
نام خانوادگی
نام پدر
محل تولد

داور
سرپاکه
اصغر
اردبیل

 

سوابق تحصیلی

لیسانس حسابداری - فوق لیسانس مدیریت اجرایی

شماره تلفن

تلفن: 8-35235927          دورنگار: 35236878

آدرس ایمیل

Davar.sarpakeh@gmail.com

آدرس وب سایت

www.tamliki.ir

سوابق اجرایی

رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی اردبیل
سرپرست مدیریت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^