مسئول استاني سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي

نام
نام خانوادگی
نام پدر
محل تولد

حسن
استوارآذر
قاسم
تبریز

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد(جغرافیای سیاسی-مدیریت دفاعی)

شماره تلفن

تلفن: 8-35235927          دورنگار: 35236878

آدرس ایمیل

آدرس وب سایت

www.tamliki.ir

سوابق اجرایی

فرمانده یگان رزمی از سال 63 دوران دفاع مقدس تا فرمانده تیپ تخصصی بمدت 20 سال
مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس بمدت 11 سال از سال 80
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مشاور ایثارگران استاندار بمدت 4 سال از سال 93
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^