مدير تالار بورس تبريز

نام

محمد امین

نام خانوادگی

عابدینی

نام پدر

فیض اله

محل تولد

تبریز

سوابق تحصیلی

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی- دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی دانشگاه تبریز

شماره تلفن

تلفن: 35427604

دورنگار: 35427601

آدرس ایمیل

Ma.abedini@tse.ir

آدرس وب سایت

www.tse.ir

سوابق اجرایی

کمک کارشناس تالار بورس تبریز

کارشناس تالار بورس تبریز (امور سهامداران)

ناظر معاملات تالار بورس تبریز

مدیر تالار بورس تبریز
مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^