معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان

نام

ناصر

نام خانوادگی

لایحی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کارشناسی ارشد:مدیریت دولتی -مرکز آموزش مدیریت دولتی

شماره تلفن

تلفن: 34777183                                      دورنگار: 34787117

آدرس ایمیل

 n-layehi@mefa.gov.ir

آدرس وب سایت

www.as.mefa.ir

سوابق اجرایی

- مسئول اعتبارات طرحهای عمرانی خزانه دراستان آذربایجان شرقی

- معاون ذیحساب نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس آذربایجان شرقی

- معاون ذیحساب اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان شرقی

- ذیحساب گمرکات منطقه آذربایجان شرقی

- ذیحساب دانشگاه تبریز

- ذیحساب اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان وسرپرست ذیحسابی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

- معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^