شناسنامه خدمات
خدمات مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان
آدرس محل خدمت: خیابان آزادی جنب بازار روز خیابان ملت
واحد خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع دانلود
تمرکز و تلفیق حساب ها 1- تهیه صورتحساب عملکرد بودجه‌ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن
نظارت مالی 2- رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل قوانین
 
فرمها
3- حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی
4- بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه‌های اجرایی
خزانه قوانین
 
فرمها
5- اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد
6- پرداخت اعتبارات اختصاصی
7- دریافت و پرداخت سپرده‌ دستگاه‌های اجرایی
8- مشارکت در تخصیص اعتبارات و ابلاغ آن
9- پرداخت حقوق کارکنان دولت
10- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر)
11- پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
12- پرداخت حق الکشف کالا و ارز و استرداد وجوه اشتباه واریزی
اموال و اوراق بهادار قوانین
 
فرمها
13- صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله
14- ارسال مدارک صدور انواع گواهی‌های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی   15- صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند...
16- صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت...
17- صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد...
18- صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی   19- صدور سند فروش ...
20- صدور مجوز تعویض پلاک ...
21- صدور مجوز تغییر مالکیت ...
22- صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط...
23- صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و...
24- صدور مجوز شماره گذاری


 
خدمات مربوط به معاونت اقتصادی
آدرس محل خدمت: چایکنار بعد از پل قاری خانه ثقه الاسلام
واحد خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع دانلود
ستاد سرمایه گذاری 25- تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار ------


 
خدمات مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان
آدرس محل خدمت: خیابان آزادی جنب بازار روز خیابان ملت 
واحد خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع دانلود
خزانه 26- تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت سنواتی فاقد(و یا ناقص) اسناد و مدارک
27- تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و ...
28- بازرسی
29- نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی
------
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^