شناسنامه خدمات

خدمات مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان
آدرس محل خدمت: خیابان آزادی جنب بازار روز خیابان ملت

واحد

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

دانلود

تمرکز و تلفیق حساب ها

1- تهیه صورتحساب عملکرد بودجه‌ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن
2- تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت سنواتی فاقد(و یا ناقص) اسناد و مدارک
3- تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و ...


قوانین

 
فرمها

نظارت مالی

4- رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل

قوانین
 
فرمها

5- حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی

6- بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه‌های اجرایی

7- بازرسی

8- نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی

خزانه

قوانین
 
فرمها

9- اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

10- پرداخت اعتبارات اختصاصی

11- دریافت و پرداخت سپرده‌ دستگاه‌های اجرایی

12- مشارکت در تخصیص اعتبارات و ابلاغ آن

13- پرداخت حقوق کارکنان دولت

14- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر)

15- پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

16- پرداخت حق الکشف کالا و ارز و استرداد وجوه اشتباه واریزی

اموال و اوراق بهادار

قوانین
 
فرمها

17- صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

18- ارسال مدارک صدور انواع گواهی‌های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی

 

19- صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند...
20- صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت...
21- صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد...

22- صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی

 

23- صدور سند فروش ...
24- صدور مجوز تعویض پلاک ...
25- صدور مجوز تغییر مالکیت ...
26- صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط...
27- صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و...
28- صدور مجوز شماره گذاری


 

خدمات مربوط به معاونت اقتصادی

آدرس محل خدمت: چایکنار بعد از پل قاری خانه ثقه الاسلام

واحد

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

دانلود

ستاد سرمایه گذاری

29- تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار

------


 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^