جهت پیگیری سوال/نظر پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی ، کدرهگیری را نزد خود نگه داشته و در مراجعات بعدی از قسمت پیگیری اقدام نمائید.
ارسال سوال/ نظر

تاریخ 1398/03/28
نام ، نام خانوادگی
* کدملی
* شماره تلفن همراه
پست الکترونیکی
* عنوان
توضیح
 
امتیاز دهی
 
 

نظرسنجی -گزینه ای
به نظر شما سازمان امور اقتصادی ودارایی تا چه حد در انجام وظایف محوله موفق بوده است؟
   
اصلا موفق نبوده است
تاحدودي موفق بوده است
کاملا موفق بوده است


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^