راهنمایی

برای ارسال درخواست/شکایت ، مشکل و یا موضوع مورد نظر را به طور کامل بیان نمائید.بدیهی است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست/شکایت شما تر تیب اثر داده نخواهد شد .
بعد از ثبت درخواست/شکایت کدرهگیری اختصاص یافته شده را جهت پیگیری های بعدی ، از قسمت ارتباط مردمی-سامانه ثبت درخواست/شکایات مردمی نزد خود نگه دارید.

سامانه ثبت درخواست/شکایات

تاریخ 1396/09/28
* نام
* نام خانوادگى
* کدملی
* شماره تماس
* نشانی پست الکترونیکی
* موضوع
* شرح درخواست/شکایت
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^